Hör hur Norrtälje kommun arbetat med GDPR och vilka hjälpmedel de använt för att skydda informationen.

Nu lanserar Avident-IT verktyget WiZIT för informationshantering med högt ställda krav på it-säkerhet.