Nu har patentet för ”De-identifying data” blivit beviljat.

Patentet har blivit godkänt i Europa enligt European Patent Office – EPO.

Det väntar enbart på översättningar till de språk som ska stödjas och sedan blir det offentligt. Det kommer en uppdatering när det har officiellt publicerats.

Författare till patentet är:

Hans Meijer

Leif Gyllsdorff