Våra samarbetspartners

Som partner till Avident IT fungerar Certezza som återförsäljare av WiZIT – vårt verktyg för informationshantering. Certezzas affärsidé är att vara ett oberoende informations- och it-säkerhetsföretag som erbjuder spetskompetens till näringsliv och offentlig sektor.

Tagore är partner till Avident IT och använder WiZIT som ett av sina verktyg för att söka upp och säkra GDPR-känslig information – Search and Secure.