Avident-IT lanserar WiZIT – verktyget som kan hantera data enligt dagens högt ställda krav på informationshantering.

Alla har rätt att få veta var och vilken typ av information som finns lagrad om individen. Denna information får inte heller ligga på fel plats. Nya krav finns dessutom på testdata där verkliga data inte får användas i testmiljö. Enligt GDPR finns också rätten att bli ’glömd’.

Flera funktioner i ett verktyg
Större offentliga organisationer är ett exempel på för vilka WiZIT underlättar arbetet som kan vara komplext och resurskrävande. WiZIT är ett verktyg med flera funktioner; söka känslig information, söka specifika uppgifter, avidentifiera. Samtidigt hjälper det organisationen att ha koll på informationen som kan påverkas av regelverk som GDPR, HIPAA osv. I och med att man får bättre kontroll på informationen kan man också lättare följa GDPR och SCHREMS II.
Den kan göra en heltäckande och komplex sökning genom att söka på alla nivåer i flertalet tillgängliga källor. Sökresultatet redovisas i sökdokumentationen.

WiZITs verktyg för avidentifiering kan användas till anonymisering, ett tillvägagångssätt som som uppfyller GDPR. Data inte kan spåras till ursprunget och anonymiseringen blir total och slutgiltig.

Skanningsfunktionen är till för att hjälpa till att hitta person information som finns inom organisationen.

Ostrukturerad information

Den söker igenom alla filstrukturer som innehåller vanliga dokumenttyper som Word, Excel, Powerpoint, PDF, RTF, SAS filer osv. Den skannar även Office365 vad gäller Epost, Sharepoint och OneDrive.

Strukturerad information

Skanning av strukturerad information som databaser stöds också, WiZIT skannar vanligt använda databaser som Microsoft SQL Server, Oracle, DB2, MySQL, MariaDB, Teradata, etc. Vid behov kan ytterligare dokumenttyper och datakällor läggas till.

Informationen klassificeras också enligt ENISAS föreslagna mall för att beräkna konsekvensen av en personuppgiftsincident.

WiZITs alla funktioner hanterar all information med högsta krav på IT-säkerhet, med största hänsyn till individens integritet och säkerhet.

Se även sidan http://wizit-gdpr.se

För att få senaste information och uppdateringar om produkten, skicka en förfrågan till information@avident.it.se