Avidentit-IT lanserar nu WiZIT – verktyget som kan hantera data enligt dagens högt ställda krav på informationshantering.

Alla rätt att få veta var och vilken typ av information som finns lagrad om individen. Denna information får inte heller ligga på fel plats. Nya krav finns dessutom på testdata, verkliga data får inte användas i testmiljö. Enligt GDPR finns också rätten att bli glömd.

Tre funktioner i ett verktyg
Större offentliga organisationer är ett exempel på användare för vilka WiZIT underlättar ett i vanliga fall komplext, komplicerat och resurskrävande arbete. WiZIT är tre verktyg i ett, med funktionerna att söka, avidentifiera och städa.
Det kan göra en heltäckande och komplex sökning genom att söka på alla nivåer i flertalet tillgängliga databaser som kan expanderas. Sökresultatet redovisas i sökdokumentationen.

WiZITs verktyg för avidentifiering kan användas till anonymisering, ett tillvägagångssätt som som uppfyller GDPR. Data inte kan spåras till ursprunget och anonymiseringen blir total och slutgiltig.

Städfunktionen är till för att hjälpa till att städa personinformation som finns på platser den inte ska vara. Vi har stödet som hjälper till med detta.

WiZITs alla funktioner hanterar all information med högsta krav på IT-säkerhet, med största hänsyn till individens integritet och säkerhet.

För att få senaste information och uppdateringar om produkten, skicka en förfrågan till information@avident.it.se