Nyheter från Avident-IT om nya produkter.

Nu har patentet för "De-identifying data" blivit beviljat.