Cookies på vår webbplats

En cookie är en liten textfil som skickas från en webbserver och sparas av din webbläsare.
Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera cookies.
Dessa cookies används oftast för att spåra din session och för att samla in statistik av besökare på en website.
Cookies sparas enbart om du som besökare godkänner detta.

Läs gärna mer om integritet i lagen om elektronisk kommunikation hos Post- och telestyrelsen

AVIDENT-IT Integritetspolicy

1. Allmänt
Avident-IT AB (”Avident-IT”) har för avsikt att med denna policy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Dataskyddsreformen GDPR.

För vissa av Avident-IT’s tjänster och varor kan det finnas särskilda villkor för hur vår behandling av personuppgifter sker, dessa villkor informeras du i sådana fall om i samband med att avtal eller användning av tjänsterna sker.

Denna integritets policy gäller både företagskunder och återförsäljare av produkter och tjänster.

För att du alltid ska känna dig trygg så har vi vidtagit tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda mot användning, förändring, radering och otillbörlig åtkomst.

2. Personuppgiftsansvarig
Avident-IT, organisations nummer 559118-4980, är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter. Kontakuppgifter finns i avsnitt 10.

3. När samlar vi in personuppgifter
Vi samlar in personuppgifter när du:
– Registrerar dig som prenumerant på nyhetsbrev.
– Gör en beställning som privatperson.
– Kontaktar kundservice eller någon av Avident-IT’s säljare.
– Om det är i övrigt nödvändigt för att administrera relationen mellan Avident-IT och dig.

4. Vilka personuppgifter samlar vi in?
4.1 Privatpersoner
Vi kan i samband med avtal samla in personuppgifter såsom namn, personnummer,
kontaktuppgifter, betalningsuppgifter. Vi kan också ta upp ljudinspelningar för att kvalitetssäkra, utbilda och dokumentera överenskommelser.
4.2 Företag
Vi samlar in personuppgifter från kontaktpersonen hos er som skapar ett konto, avtal eller beställningar.
Om företagaren är en enskild näringsidkare samlas även företagarens personnummer in.
Vi kan också ta upp ljudinspelningar för att kvalitetssäkra, utbilda och dokumentera överenskommelser.

5. Hur länge sparar vi uppgifterna
Avident-IT sparar uppgifterna så länge det kan vara nödvändigt men med hänsyn tagen till ändamål och enligt gällande lagar och regler. Uppgifterna kan sparas olika länge beroende på t.ex pågående juridiska processer osv.

6. Varför behandlar Avident-IT personuppgifter om dig
6.1 Privatpersoner
Huvudsakligen behandlas personuppgifterna i syfte att genomföra, administrera avtal och köp.
Avident-IT kan också komma att begära kreditupplysning om det erfodras. Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, statistik och affärsuppföljning.
Genom att skapa ett privatkonto samtycker du även till att Avident-IT skickar nyhetsbrev till dig via epost, sms eller annat sätt.

6.2 Företag
Avident-IT behandlar företagsrepresentanters personuppgifter i syfte att genomföra och administrera köp, försäkringar, betalningstransaktioner och reklamationer.
En enskild näringsidkares personnummer används endast i syfte att kunna behandla önskemål om betalning på kredit.
Genom att godkänna denna integritetspolicy har du som enskild näringsidkare eller
företagsrepresentant fått information om och samtyckt till att Avident-IT skickar nyhetsbrev och annan direktreklam till dig, via e-post, sms eller på annat sätt samt att dina uppgifter samkörs, segmenteras och analyseras med för att rikta marknadsföring till dig baserat på de beställningar du lagt och den utrustning du använder.

7. Vem lämnar vi ut uppgifterna till
Vi hanterar era uppgifter enbart internt. Om det blir att vi måste hantera samarbetspartners och eller andra/tredje partners, kontaktar vi er direkt så vi inte lämnar ut era uppgifter.
Personuppgifter kan enbart komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att följa lagar, avtal och krav från myndigheter i syfte att tillvarata Avident-IT’s rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra rättsliga, säkerhets eller tekniska problem.

8. Länka till externa webbplatser
Avident-IT’s hemsida kan innehålla länkar till webbplatser som ägs eller drivs av annan part. AvidentIT ansvarar inte för behandlingen av personuppgifter på externa webbplatser.

9. Förändringar av integritetspolicyn
Om mindre ändringar av integritetspolicy görs kommer Avident-IT att publicera den justerade integritetspolicyn på Avident-IT.se och relaterade webbplatser. Om väsentliga förändringar sker kommer Avident-IT att informera dig via e-post.

10. Rätt att begära information och rättelser
Du har enligt personuppgiftslagen att kostnadsfritt en gång per år, genom en skriftligt undertecknad ansökan, erhålla information om vilka personuppgifter som Avident-IT har och behandlar samt i vilket syfte (s.k. registerutdrag). Du har också rätt att få felaktiga, missvisade eller ofullständiga uppgifter rättade, blockerade, avidentifierade eller raderade.
Kontakta oss på någon av nedanstående adresser om du vill veta mer om hur Avident-IT hanterar dina personuppgifter.

E-post: information@avident-it.se
Adress: Avident-IT AB, att: c/o Egnahemsgatan 40, 931 70 Skellefteå

Om du inte vill att Avident-IT behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring kan du skriftligen anmäla detta till Avident-IT, du kommer även att informeras om din möjlighet till detta i fortsatta nyhetsbrev.